Oeco

Spotlight: onderneming in de kijker "Sweet Mustard"

Lees hier alles over Sweet Mustard en hun deelbedrijven

go down

Onze groep barst van het talent. We zijn echter met zo veel ondertussen dat het weleens durft gebeuren dat (zeker nieuwe) mensen niet weten wie wie is. Omdat we erg trots zijn op iedereen binnen ons ecosysteem, zetten we maar al te graag geregeld een bedrijf in de kijker. Binnen onze groep bestaan er ook sub-clusters, zoals Cronos aan de Leie. Daarbinnen bevindt zich dan weer Sweet Mustard. Hoe zij gegroeid zijn tot hun huidige bedrijf mét dochterondernemingen? Lander Bouten (Sweet Mustard) en Davy Hoornaert (Octoo, dochterbedrijf Sweet Mustard) vertellen. 

 

 

 

Wie zijn jullie en wat doen jullie precies?

Lander Bouten: “Eerst en vooral zijn we gelokaliseerd in Kortrijk. Dat lijkt misschien een detail, maar het is een van onze grootste pijlers. Het lokale aspect is voor ons erg belangrijk. Indertijd heeft Sam Bambust ons samen met mateco/TVH bij elkaar gebracht om structureel in de regio een Cronosaanwezigheid op te bouwen, en om te partneren met klanten die ondersteuning nodig hebben op vlak van digitale transformatie. Dat werd uiteindelijk de joint venture die we nu Sweet Mustard noemen.” 

“We bouwen software op maat en doen dat vanuit een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat we zorgen dat we alle ingrediënten in huis hebben om tot een goede, en vaak innovatieve oplossing te komen. We hebben dus verschillende métiers in huis: ontwikkelaars, scrum masters, UX/UI-designers, projectmanagers, et cetera. Samen vatten we projecten aan in co-creatie met de klant, een van onze stokpaardjes. We vinden het belangrijk dat een klant zelf ook stappen zet en bijleert. Zo kunnen we langdurige trajecten realiseren met meerwaarde.” 

Davy Hoornaert: “Er bewoog al van in het begin veel bij Sweet Mustard omdat klanten vaak op meerdere, verschillende vlakken nood hadden aan expertise. We werken multidisciplinair samen, zoals Lander zegt, rond IoT, UX/UI, en nog veel meer. Vanuit Sweet Mustard al die expertise naar buiten brengen, werd een uitdaging omdat je op die manier je kennis niet zo gemakkelijk kan verbeteren of specialiseren. Ibe (Vanmeenen) en ik beslisten daarom om met Octoo te focussen op het menselijke aspect en de interface van een applicatie: wij zorgen dat het meest zichtbare deel van software zo onzichtbaar mogelijk wordt, en dat het gebruiksvriendelijk, productief en efficiënt is gebouwd.” 

Na ons zijn er nog twee dochterondernemingen uit Sweet Mustard ontstaan. Gluu zet zich in om de lijm tussen mensen onderling in teams te versterken. Als het team beter functioneert, werken ze immers ook beter in de softwareomgeving. No-wire is dan weer gespecialiseerd in IoT, devices en sensoren. Zij leunen meer aan bij het machinale. Wist je trouwens dat hun idee ontstond tijdens een van de Innovation Days die Sweet Mustard organiseert? Over kruisbestuiving gesproken!” 

Hoe werken jullie onderling?

Lander: “Meestal stappen we als Sweet Mustard (of Cronos) op een project en nemen we de dochters eerder vanzelfsprekend met ons mee. Anderzijds zijn er soms natuurlijk klanten die enkel een specifieke expertise nodig hebben, zoals die van Octoo, bijvoorbeeld. Dan is het overkill om met het volledige Sweet Mustard-schip aan te komen en volstaat de speedboot van Octoo wel.” 

Davy: “Ik denk dat we met Octoo de anderen hebben geïnspireerd, dan wel getoond dat ondernemen bij Sweet Mustard een optie was, en een veilige bovendien. Gluu heeft ons daarom, bijvoorbeeld, gevraagd of we eens mee naar hun value proposition wilden kijken. Doordat wij Octoo op een onderbouwde en doordachte manier hadden aangepakt – we zijn niet over één nacht ijs gegaan, integendeel – konden we onze lessons learned ook delen met hen. Wij kregen omgekeerd dan weer vragen en feedback die ons opnieuw over de zaken lieten nadenken. Erg waardevol!” 

“We bouwen software op maat en doen dat vanuit een multidisciplinaire aanpak. Met heel het team, en in co-creatie met de klant, zorgen we voor een sterke, innovatieve oplossing.”

Wie zijn jullie klanten en waarvoor komen ze aankloppen?

Lander: “We maken custom software, wat op zich voor verschillende sectoren mogelijk is, natuurlijk. Gezien onze locatie komen we echter vooral bij de maakbedrijven en de voedselsector terecht. Ook wel bij de overheid en bij transport, maar in iets mindere mate. Klanten zoeken dan vooral een partner om een project uit te voeren, om een transformatietraject mee te realiseren, enzovoort.” 

“We zien uiteraard ook nog meer focus komen op Smart Industry. We hebben daar ondertussen ook expertise opgebouwd, omtrent shop floor-modernisaties, bijvoorbeeld. De kaart van het industrieverhaal wordt commercieel wel eerder gespeeld vanuit Cronos aan de Leie, maar het is waar dat wij, samen met andere bedrijven van OECO, ook rond die topics werken.” 

Hoe wordt ondernemerschap gestimuleerd bij Sweet Mustard?

Davy: “Sowieso heerst er hier een sfeer van flexibiliteit en de mogelijkheid om snel en dynamisch te handelen. Er wordt je een veilig platform geboden waarbinnen je kan bekijken hoe je van je passie een levensvatbaar bedrijf kan maken. Daardoor komen er nieuwe offerings bij waarmee Sweet Mustard op diens beurt ook sterker terug naar de markt kan stappen. Het groeiproces is dus in feite voor iedereen hier interessant.”  

Lander: “Volgens mij scheelt het daarnaast effectief enorm dat we Octoo niet als plantje in een andere tuin hebben gestoken, maar in onze eigen serre lieten opkomen. Je kernwaarden blijven zo voor het grootste stuk bewaard en er ontstaat geen stijlbreuk. Dat helpt, want later wil je samen nog steeds door dezelfde deur om klanten te ondersteunen. Tot slot zijn Davy en Ibe pas gesprongen nadat het verhaal grondig onderzocht was. Natuurlijk gidsten we hen zoveel als mogelijk en als ze erom vroegen. Dat ze echter zo nauwkeurig te werk gingen, gaf ons alle vertrouwen in hun groei.” 

“Wij bestaan dankzij de veilige ondernemersomgeving van Sweet Mustard. Door de dochterbedrijven komen er echter ook nieuwe expertises bij waarmee Sweet Mustard op diens beurt ook sterker op de markt staat.”

Wat brengt de toekomst?

Lander: “We gaan voort op hetzelfde élan en bouwen gestaag verder. Met de economie en de veranderende wereld rondom ons indachtig, gaan we nu ook wel iets waakzamer te werk dan in het begin. Toen we startten, wilden we sterk en snel groeien. Daar horen nu eenmaal groeipijnen bij. Nu hebben we een sterk team en de juiste mensen aan bord om iets rustiger en stabieler voort te gaan. De trekkers van de nieuwe initiatieven werken daar bovendien aan mee.” 

“We zijn ons ervan bewust dat we ondertussen zo goed als een minicluster zijn, maar dat is eigenlijk nooit de ambitie geweest. We willen vooral zoveel mogelijk leuke opportuniteiten kunnen aangaan als team(s), en een sterke werkomgeving creëren. Dat is de kern van de zaak.” 

Davy: “Het gaat goed met Octoo! Ons plan om een entiteit te worden is ondertussen goed gaande en ook cijfermatig mogen we voorzichtig fier zijn. De anderen, Gluu en no-wire zijn nog iets jonger dan wij dus we gaan hen wat voor, om het zo te zeggen. Er is sowieso nog ruimte onder de ‘parasol’ van Sweet Mustard, maar dan moet er natuurlijk eerst een doordacht idee zijn én ondernemerszin.” 

Wie bij het lezen van dit stuk graag extra informatie krijgt over werken en/of ondernemen bij OECO Groep, dan wel Sweet Mustard, mag zeker contact met ons opnemen via het contactformulier onderaan de pagina. Ben je benieuwd naar de andere diensten waarmee we jou als ondernemer kunnen ontzorgen? Neem dan een kijkje op onze services pagina. Tot snel?! 

 

 

 

onze vacatures