Oeco

Blog: Wat is nu eigenlijk... De OECO Academy

Charlotte Verschaeren legt uit

go down

Er zijn in onze groep ondertussen een pak fantastische initiatieven opgezet die je misschien (nog) niet (genoeg) kent. Daarom willen we die natuurlijk allemaal eens in de kijker zetten. Topic van vandaag? De OECO Academy! Say what? De Academy is een learning hub waar je meerdere, maar vooral soft skills kan trainen, zij het in een eenmalige workshop of in een langdurig traject. Ben je een (startende) ondernemer, consultant of medewerker binnen ons ecosysteem? Wie je ook bent, je bent welkom. 

Hoe de Academy tot stand kwam en waarvoor je er nu precies terecht kan, legt Charlotte Verschaeren – oprichtster – uit in dit artikel.

In den beginne

 

Charlotte Verschaeren: “Een drietal jaar geleden merkten we dat er een heel aantal vragen kwamen omtrent learning en development vanuit verscheidene bedrijven binnen de groep. Veel Managing Partners constateerden dat het best relevant kon zijn en zelfs meerwaarde bood om aan (potentiële) medewerkers dergelijke opleidingen te kunnen bieden. Ze wisten echter niet goed waar ze moesten beginnen zoeken. Wat het technische luik betreft, zijn er immers al genoeg in-house mogelijkheden, maar er was nog te weinig aanbod qua soft skills. 

 

“Aangezien OECO alleen maar bleef groeien, werd de vraag dringender en sloegen we de handen in elkaar om hierrond diensten aan te bieden vanuit de groep. Enter OECO Academy! Stap voor stap richtten we die op en rolden we een aanbod uit. Dat evolueert trouwens nog op basis van vragen en interesses. Zo proberen we ons te onderscheiden van andere clusters en bedrijven.”

"Wat het technische luik betreft, zijn er immers al genoeg in-house mogelijkheden, maar er was nog te weinig aanbod qua soft skills.”  

Wat is het en voor wie?

Charlotte: Je kan bij de Academy terecht, wie je ook bent. Sommige zaken passen natuurlijk extra goed bij bepaalde profielen. Zo is ons intensief ondernemerstraject bedoeld voor ondernemers, uiteraard, maar in welk stadium je je bevindt (net gestart, enkel nog maar een idee of zelfs nog geen idee, maar wel goesting om te starten), maakt niet uit. Voorts organiseren we een dag voor startende consultants om typische ‘consultancy skills’ te verkennen zoals de mind-set van een consultant, feedback geven, samenwerken, enzovoort. Een workshop timemanagement, is dan weer voor iedereen interessant, ongeacht je functie.”

“We stimuleren alle Managing Partners om vooral door te geven aan hun teams dat de Academy er is en vooral dat het er voor iedereen is. Wat houdt het concreet in: er zijn trajecten (die trainingen én individuele coaching bevatten en afhankelijk van je profiel 6 tot 12 maanden duren), er zijn losse trainingen en workshops, en er is een-op-eenbegeleiding. Coaching behelst thema’s als stress, (een gebrek aan) zelfvertrouwen, faalangst, leren communiceren, salesgesprekken houden, noem maar op.”

Het is een vast aanbod, maar we passen het aan naargelang de noden en moedigen mensen vooral aan om zelf met ideeën te komen! Zolang het tenminste geen technische zaken betreft, zoals projectmanagement, AWS …, want dat valt niet binnen onze expertise. Alles wat past binnen communicatie en (inter)persoonlijke skills wél. Onlangs vroeg een leidinggevende ons om iets rond assertiviteit op te zetten. Dat behoorde nog niet tot ons spectrum, maar we werken het, as we speak, met veel plezier uit.”

Waarom zou je voor de Academy kiezen?

 

 

Charlotte: “Enerzijds door de kostprijs. We proberen zo break-even mogelijk te werken en rekenen geen marges aan. Bij het zoeken van trainers of partners kunnen we gerichte criteria in ons achterhoofd kunnen houden zodat de workshops zeker goed aansluiten bij het publiek. We kennen immers de groep en structuur van Cronos, begrijpen het werkleven van technische profielen en kunnen op ons netwerk terugvallen om kwalitatieve dingen uit te bouwen. Ook onze eigen trainingen zijn net daardoor extra sterk.Voor mensen die in een traject zitten, is het trouwens fijn om weten dat hun coach hier effectief rondloopt en aanspreekbaar is. Dat heb je niet met een externe coach.”

We focussen in de trajecten bewust op een-op-eengesprekken. Daardoor leer je immers om theorie om te zetten in de praktijk. Je coach bekijkt met jou wat je geleerd hebt in een workshop en hoe je dat nu kan implementeren in je werkleven. Heb je, bijvoorbeeld, een opleiding ‘getting things done’ gevolgd, gaat je coach met jou in detail nagaan wat dat concreet voor jou betekent. Door die terugkoppeling zal je sneller en beter de zaken die je leert, gebruiken in je dagdagelijkse werking.”

“We focussen in de trajecten bewust op een-op-eengesprekken."

Wat zeggen deelnemers?

Charlotte: “Onlangs hebben we tevredenheidsenquêtes gehouden bij mensen die opleidingen via de Academy volgden. De grote meerderheid geeft daarbij aan dat ze vinden dat de trajecten, dan wel de trainingen of de coaching, hen in staat stelden om sneller fouten te durven maken en sneller bepaalde zaken in te zien en bij te leren. Door de ondersteuning doken ze gerichter in hun groei en maakten ze snelheid. Leuk om horen voor ons, want dat is exact de bedoeling van de Academy. We maken van jou geen ondernemer, maar we bundelen expertise en ondersteunen je om te leren en te groeien op jouw tempo. Sommigen merken snel: “Oei, ondernemen is eigenlijk duidelijk niets voor mij.” Dan gaan we samen op zoek waar ze hun energie wél optimaal kunnen benutten. Wij focussen liever op wie je bent, waar je blij van wordt en waar je goed in bent. Jouw talent ontdekken en je sterktes in kaart brengen; dat doen we samen.”

"Wij focussen liever op wie je bent, waar je blij van wordt en waar je goed in bent."

Wie na het lezen van dit stuk graag extra informatie krijgt over de OECO Academy, mag zeker contact met ons opnemen via het contactformulier onderaan deze pagina. Ben je benieuwd naar de andere diensten waarmee we jou als ondernemer kunnen ontzorgen? Neem dan zeker een kijkje op onze services pagina. Tot snel?!

Neem een kijkje op onze website